Listování
od 

Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy / Bůžek, Čestmír, 1933-1992 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 4 (1982), s. 365-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína / Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- s. 69-70
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína / Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí / Svoboda, Pavel -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 17 (1988), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku / Litochleb, Jiří, 1948-, Pletánek, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru / Slavík, Josef, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry) / Fejdiová, Olga -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález přirozené wolframové modři na Cínovci / Weisner, Tomáš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav) / Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích / Stískal, Ondřej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 375-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína / Hamet, Michal, Ždimera, Alexej -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum) / Hrabal, Jaroslav, Konzalová, Magda -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 2 (1989), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu / Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Geršl, Milan -- In: 3. ročník konference Kras -- ISBN 1211-8397 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu / Bruthans, J., Filippi, Michal, Geršl, M. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 119-122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras / Bajer, Aleš, Lisá, Lenka, Otava, Jiří, Vít, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras / Bajer, A., Lisá, Lenka, Otava, J., Vít, J. -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), s. 120-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález rodu Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) v klabavském souvrství (Arenig) u Komárova (Pražská pánev, Čechy)
Nález rodu Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) v kralodvoru (svrchní ordovik) u Levína (pražská pánev, Čechy)