Listování
od 

Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras / Bajer, Aleš, Lisá, Lenka, Otava, Jiří, Vít, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras / Bajer, A., Lisá, Lenka, Otava, J., Vít, J. -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), s. 120-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález rodu Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) v klabavském souvrství (Arenig) u Komárova (Pražská pánev, Čechy)
Nález rodu Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) v kralodvoru (svrchní ordovik) u Levína (pražská pánev, Čechy)
Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova / Kupková, Astrid, Pek, Ilja, Tomančáková, Marie, Zapletal, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná / Šarbach, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 243
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ručního granátu v propasti Macocha / Baldík, Vít, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman -- In: Speleo -- 60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavol, Ďuďa, Rudolf, Tužinská, Mária, Žiak, Milan -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě / Čtyroký, Pavel -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách / Šrein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam / Pulec, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 461-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou / Hlaváč, Jaroslav -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 58, č. 3 (2006), s. 550-555
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIX, č. 4 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov) / Nývltová-Fišáková, Miriam, Peša, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA / Nývltová Fišáková, Miriam, Peša, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče) / Jachowicz, Monika, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 1 (1996), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno) / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Ureš, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Ureš, M. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 41-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem) / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Vůjta, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)