Listování
od 

Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov) / Nývltová-Fišáková, Miriam, Peša, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA / Nývltová Fišáková, Miriam, Peša, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče) / Jachowicz, Monika, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 1 (1996), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno) / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Ureš, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Ureš, M. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 41-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem) / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Vůjta, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného / Cílek, Václav, Svobodová, Marcela -- In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti -- Roč. 33, č. 1 (2002), s. 45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález tetradymitu u Zduchovic / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Váňa, Tomáš -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 201-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm) / Staněk, Stanislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy / Gross, Pavol -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 157-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou / Brtnický, Martin, Cihlářová, Hana, Hladký, Jan, Janošíková, Lucie, Juřička, David, Kynický, Jan, Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově / Krejsek, Štěpán, Kynický, Jindřich, Rimeš, Miroslav, Topolský, Alexandr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku / Franěk, Jan, Sláma, Jiří -- In: Minerál, svět nerostů a drahých kamenů -- ISSN 1213-0710 -- Roč. 16, č. 4 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě / Gadas, Petr, Talla, Dominik -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 265-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov) / Král, Jiří, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne / Brichta, Roman, Broska, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku / Vokáč, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 100, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí / Cílek, Václav -- In: Speleo 21 -- s. 37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ