Listování
od 

Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína / Cvrk, Martin, Plot, Josef -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice) / Morávek, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy ametystů v Železných horách / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 250-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem / Dolníček, Zdeněk, Zmeškalová, Bohdana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice) / Hladil, Jindřich, 1953-, Hladilová, Šárka, 1953-, Otava, Jiří, 1950-, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi / Hladil, Jindřich, Hladilová, Š., Otava, Jiří, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi / Hladil, Jindřich, Hladilová, Š., Otava, J., Petrová, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi / Hladilová, Šárka -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. X. (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast / Nedomová, Jana -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika / Jelínek, Jaromír, Pauliš, Petr, Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Vlk, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec / Nedomová, Jana -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [8]
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany / Bartoš, Petr, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1998), s. 48-53, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy ichnofosilií ze spodnosilurských graptolitových břidlic pražské pánve (Československo)
Nálezy kalcitu na Jilemnicku / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy / Papšová, Jarmila -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 123-128, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy / Zelenka, Přemysl -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 343
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy křišťálu v Podkrkonoší / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni / Tásler, Radko -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 50 (2013), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)