Listování
od 

Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě / Horáček, I., Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 23, - (1994), s. 71-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 368-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 392-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti / Horáček, Ivan -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 40-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice) / Diviš, Karel, Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy nerostů ve Vrchlabí / Doubek, Zdeněk -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 6 (1989), s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. / Nerudová, Z., Přichystal, Antonín -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIII, č. 2 (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami / Malý, M., Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu / Nývltová Fišáková, Miriam (2001) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISBN 80-7075-523-7 (2002) -- In: Prehistorické jeskyně -- ISBN 80-86023-38-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov) / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku / Šmerda, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky / Čermák, Stanislav -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice) / Diviš, Karel, Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 220-221, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát / Soták, Ján, 1957- -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)