Listování
od 

Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami / Malý, M., Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu / Nývltová Fišáková, Miriam (2001) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISBN 80-7075-523-7 (2002) -- In: Prehistorické jeskyně -- ISBN 80-86023-38-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov) / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku / Šmerda, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky / Čermák, Stanislav -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice) / Diviš, Karel, Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 220-221, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát / Soták, Ján, 1957- -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG) / Dvořák, Zdeněk -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy velkých krystalů v České republice / Filippi, Michal -- In: 21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí -- Roč. 4, č. 2 (2006), s. 73-73
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 5 (1997), s. 146-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 5 (1997), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem / Fengl, Milan, Jílek, D. -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zkamenělých dřev ve světě / Pišl, Oleg -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 278-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zvyškov mastodontov (Proboscidea, Mammalia) v neogénnych a kvartérnych sedimentoch Slovenska
Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše / Florian, G. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)