Listování
od 

Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice) / Diviš, Karel, Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 220-221, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát / Soták, Ján, 1957- -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG) / Dvořák, Zdeněk -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy velkých krystalů v České republice / Filippi, Michal -- In: 21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí -- Roč. 4, č. 2 (2006), s. 73-73
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 5 (1997), s. 146-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 5 (1997), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem / Fengl, Milan, Jílek, D. -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zkamenělých dřev ve světě / Pišl, Oleg -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 278-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Nálezy zvyškov mastodontov (Proboscidea, Mammalia) v neogénnych a kvartérnych sedimentoch Slovenska
Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše / Florian, G. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Naličije i količestvo prosačivanija osadkov v gruntovyje vody
Naličije melovogo uglja v Češskoj respublike
Namak 2007: Expansion on new salt diapirs
Namak 2007: expanze na nové solné pně / Bruthans, J., Filippi, Michal, Jäger, O. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, 1211-8397 (2008), s. 59-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Names for trace fossils - a uniform approach / Bertling, M., Braddy, S. J., Bromley, R. G., Demathieu, J. G., Genise, J., Mikuláš, Radek, Nielsen, J. K., Nielsen, K. S. S., Rindsberg, A. K., Schlirf, M., Uchman, A. -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 39, č. 3 (2006), s. 265-286
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Names for trace fossils : a uniform approach / Bertling, Markus, Braddy, Simon J., Bromley, Richard G., Demathieu, Georges R., Genise, Jorge, Mikuláš, Radek, 1964-, Nielsen, Jan K., Nielsen, Kurt S. S., Rindsberg, Andrew K., Schlirf, Michael, Uchman, Alfred -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 39, no. 3 (2006), p. 265-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Names from Greek and Roman mythology in bat nomenclature, with a note on the name Myotis alcathoe