Listování
od 

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník / Chlapek, Jindřich, 1974- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 5 (2007), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Národní report za Českou republiku
Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994 / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR / Klímek, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 10 (1992), s. 346-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc. / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Narrative description and paleodata for the Czech Republic / Cílek, Václav, Laciok, A. -- In: Modeling Sequential Biosphere Systems under Climate Change for Radioactive Waste Disposal. Consolidation of Needs of the European Waste Management Agencies and the Regulator of the Consortium -- s. 108-130
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic / Klír, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci / Chmelař, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 385-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Nasavrky pluton. News on tectonics and mineralizationx
Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 480-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Následky těžby uhlí v přírodním prostředí karvinska
Následné využití odvalů po těžbě U rud / Smetana, Josef, Škvor, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Następstwo deformacji serii metamorfiku Śnieżnika w okolicy Kątow Bystrzyckich / Cymerman, Zbigniew -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 26, č. 1 (1982), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka / Žebera, Karel -- In: Vlastivědný sborník Mělnicka -- Roč. 1 (1982), s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu / Audy, Igor, Audy, Marek, Baldík, Vít, Buriánek, David, Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel, Havíř, Josef, Novotný, Roman, Otava, Jiří, Vít, Jan -- In: Speleofórum 2007. Ročník 26 -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví / Dvořák, L., Hlaváč, Jaroslav -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, - (2001), s. 183-198
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov) / Dvořák, Vojtěch, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky / Synek, Evžen -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 323-332
Zdroj: ČGS (UNM)