Listování
od 

Návrat bohyně Gé. Globální oteplení očima živé planety / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 6, č. 26 (1995), s. -
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrat feudálů / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, [2013.11.30] (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrat feudálů / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, [13. 11. 2013] (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959 / Bukovanská, Marcela -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 122-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Návraty obřího kontinentu / Novák, Martin, 1959- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 11 (1989), s. 625-628
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice / Hudeček, Vlastimil, 1953-, Kukutsch, Radovan, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 4 (2010), s. 1, 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín / Modlitba, Igor, Petrík, Fedor, Vančíková, Inge -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 285-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Černý, Martin, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Vagaská, Barbora -- In: Experimentální analýza napětí 2007 -- S. 93-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky / Hoňková, Kerstin, Kolomazník, Ivan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 14-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice / Bětík, Jindřich -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek / Havelka, Jaroslav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů / Večeřa, Josef -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 5 (1999), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost / Tretera, František -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti / Cajz, Vladimír, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Schnabl, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti / Cajz, Vladimír, Pécskay, Z., Rapprich, V., Schnabl, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny / Byczanski, Petr, Obroučka, K. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 101, č. 8 (2007), s. 668-672
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny / Máčka, Zdeněk -- In: Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích -- s. 175-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech / Novotný, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 53-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)