Listování
od 

Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Vojenský geografický obzor -- Roč. 47, č. 1 (2004), s. 12-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže / Ryšavý, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 307
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom / Bauer, Viliam -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového geomorfologického členění Šumavy / Machart, Jiří, 1946- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 9-20, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II. / Váně, Miroslav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového pedogeografického členění území Česka / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 113, č. 1 (2008), s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru / Váně, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR / Holubář, Vlastimil, Medek, Jiří -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody / Durmeková, Tatiana, Hyánková, Anna, Skaviniak, Marián, Ťavoda, Ondrej, Vlčko, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 443-449
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí / Faltys, Vladimír, Petříček, Václav, 1944 pros. 29.-, Rydlo, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 6 (1982), s. 371-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. / Hrabánková, Anna, Prchalová, Hana, Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 2 (2007), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR / Brzobohatý, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře -- s. 21-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 69-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska / Herčko, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 31-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 16-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání / Klimeš, Cyril, Soušek, Radek -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)