Listování
od 

Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody / Durmeková, Tatiana, Hyánková, Anna, Skaviniak, Marián, Ťavoda, Ondrej, Vlčko, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 443-449
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí / Faltys, Vladimír, Petříček, Václav, 1944 pros. 29.-, Rydlo, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 6 (1982), s. 371-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. / Hrabánková, Anna, Prchalová, Hana, Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 2 (2007), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR / Brzobohatý, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře -- s. 21-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 69-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska / Herčko, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 31-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 16-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání / Klimeš, Cyril, Soušek, Radek -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh výpočtu středního směru / Krček, Břetislav, Schejbal, Ctirad -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 339-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou / Souček, Vladimír -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny / Cienciala, Emil, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Navrhované chráněné území Albeřické lomy / Tásler, Radko, jr. -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 2 (1986), s. 26-27, fot. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika / Cahlík, Aleš, Datel, Josef, 1963-, Šeda, Svatopluk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 301-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy / Beránková, Danuše -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 3 (2000), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)