Listování
od 

Návrh výpočtu středního směru / Krček, Břetislav, Schejbal, Ctirad -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 339-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou / Souček, Vladimír -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny / Cienciala, Emil, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Navrhované chráněné území Albeřické lomy / Tásler, Radko, jr. -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 2 (1986), s. 26-27, fot. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika / Cahlík, Aleš, Datel, Josef, 1963-, Šeda, Svatopluk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 301-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy / Beránková, Danuše -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 3 (2000), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 1-9, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Názory na současné členění karbonu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavol -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISSN 1029-7006 -- Roč. 8, č. April (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavel -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, č. 1 (2007), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavol -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, č. listopad (2007), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, R., Uher, P. -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, 3-4 (2007), s. 225-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, 1956-, Škoda, Radek, Uher, Pavel -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 91, no. 3-4 (2007), p. 225-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Isotope känozoischer Basalte Nord-Mährens
Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia / Bendl, Jiří, Vokurka, Karel -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 53, č. 4 (1993), s. 307-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, 1946-, Romer, Rolf L. -- In: The evolution of the Rheic Ocean: from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Geological Society of America Special Paper 423 -- ISBN 978-0-8137-2423-2 -- s. 191-208
Zdroj: ČGS (UNM)