Listování
od 

Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Lisec, Martin, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future" -- s. 166-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu / Chyba, Jaroslav, 1946- -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 2 (2006), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k objevu koutekitu / Johan, Zdeněk, 1935- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí / Werner, Miloslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, Sivek, Martin, 1948- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě / Uličný, David -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě / Ivan, Antonín -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 1 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory / Bílek, Jaroslav, 1925- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 6 (2002), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 150-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu / Kaláb, Zdeněk -- In: Betonové konstrukce v extrémních podmínkách -- s. 131-138
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Zlinská, Adriena -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 143-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku / Bárta, Karel -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 36 (1996), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-2, D 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze / Peršín, Jan -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře / Valíček, Jan -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 11-20
Zdroj: ČGS (UNM)