Listování
od 

Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu / Kaláb, Zdeněk -- In: Betonové konstrukce v extrémních podmínkách -- s. 131-138
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Zlinská, Adriena -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 143-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku / Bárta, Karel -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 36 (1996), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-2, D 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze / Peršín, Jan -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře / Valíček, Jan -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 11-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty" / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik tváří zachovalého pětašedesátníka Arnošta Dudka / Matějka, Dobroslav -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik utilit pro komfortnější ovládání interaktivního grafického rozhraní / Kolář, Petr -- In: Technical computing Prague 2005. 13th annual conference proceedings -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi / Tesař, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie / Krasnec, L., Mikler, J. -- In: Acta Univ. Comen., Form. Protect. Natur. -- Roč. 13 (1990), s. 155-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 5-6 (1987), s. 1-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekotoryje novyje svedenija po mineralogii vybrannych mestoroždenij Severozapadnoj Čechii
Nekotoryje osnovnyje aspekty ochrany rel'jefa v respublike Kuba
Nekotoryje problemy i osnovnyje napravlenija issledovanij v oblasti razrabotki nadugol'noj tolšči s učetom pojavlenija tverdych vključenij
Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza / Tvalčrelidze, G. A. -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- No. 80 (1984), s. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekotoryje problemy razvitija dolin severnoj časti Moravskich vorot
Nekotoryje rezuľtaty izučenija Brunii s točki zrenija poznanija jugo-vostočnoj okrainy cenraľno-jevropejskoj epivariskoj platformy / Štelcl, Jindřich, 1923-1990, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Vyp. 13, no. 2 (1983), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)