Listování
od 

Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky / Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje / Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii / Kovalenker, Vladimír A., Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 130-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve / Pašek, Josef -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 111-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Č. 16 (1981), s. 107-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 81-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy / Havaj, J., Konečný, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- S. 22-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé drahé kameny Kubánské republiky / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 12 (1984), s. 355-356, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé důležité doplňky k interpretaci propustnosti písčitých hornin
Některé důležité fosiliferní horizonty boskovické brázdy ve světle nových zoopaleontologických výzkumů
Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin / Palas, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 19, G 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé geologické a morfologické zajímavosti pouštních oblastí / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 151
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s / Kubica, P., Martinec, Petr, Staš, Lubomír -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 229-237
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů / Adam, M., Balík, Karel, Glogar, Petr, Kolář, František, Pešáková, V. -- In: 6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96 -- s. 5-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice / Divina, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 2 (1993), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé krasové lokality v Pakistánu / Cílek, Václav, jr. -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie / Čížek, Jiří, Datel, Josef, 1963-, Keprta, Martin, Vrána, Milan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 236-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 102-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)