Listování
od 

Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže / Müller, Karel, Rapant, Petr, 1960- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 107-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR / Konečný, Petr -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 12-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 3 (2002), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové a málo známé druhy graptolitů z českého spodního siluru (pražská pánev, Barrandien)
Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku / Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Vavrdová, Milada -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 97-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska / Foltýn, František, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 163-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje / Čech, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří / Krejsek, Štěpán -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku / Bajer, Jan, Jedlička, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu / Müller, Karel, Müllerová, J., Poláček, A. -- In: Geotechnické sympozium u příležitosti 90. narozenin Prof.Ing.Dr. Vojtěcha Mencla, DrSc -- s. 33-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve / Čablík, Vladimír, 1972-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 36-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice / Nedbálek, Rostislav, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 220-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov / Pletichová, Míla, Řehoř, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 412-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech / Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 13-18, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii / Landa, Ivan, Mazáč, Oldřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin / Landa, Ivan, 1945- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 431-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy / Vyskočil, Pavel, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 29-37
Zdroj: ČGS (UNM)