Listování
od 

Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 2 (1997), s. 50-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z analýzy efektivnosti sond elektrické odporové karotáže
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989 / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 49, č. 10 (2001), s. 3-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 49, č. 11 (2001), s. 11-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989 / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 10 (2001), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 11 (2001), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru / Konečný, Petr, Velička, Vilém -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1 -- s. 139-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 342-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku / Stehlík, Martin V. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 176-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise / Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků) / Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 2 (1995), s. 171-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky ze služební cesty na Kubu / Ciprys, Vladimír, Jihlavec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 361-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí / Kubant, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 268-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985 / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 5 (1984), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 25-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1994), s. 25-36
Zdroj: ČGS (UNM)