Listování
od 

Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 585-592, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Kraft, Petr -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky / Švestka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 270-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov / Fottová, Daniela, Matějka, Dobroslav, Procházka, Václav, Štěpánová, Markéta, Žáček, Miroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 51, č. podzim (2011), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2, - (1995), s. 113-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, 1942-, Zeman, Josef -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě / Šindelář, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé základní aspekty ochrany reliéfu na Kubě
Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 233-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR / Šesták, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin / Juránek, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 180
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje / Ptáček, Jiří, Takla, Georges -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 343-349
Zdroj: ČGS (UNM)