Listování
od 

Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov / Fottová, Daniela, Matějka, Dobroslav, Procházka, Václav, Štěpánová, Markéta, Žáček, Miroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 51, č. podzim (2011), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2, - (1995), s. 113-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, 1942-, Zeman, Josef -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě / Šindelář, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé základní aspekty ochrany reliéfu na Kubě
Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 233-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR / Šesták, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin / Juránek, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 180
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje / Ptáček, Jiří, Takla, Georges -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 343-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod / Hlaváč, Jaroslav, Jančář, Ludvík -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 130-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Někteří oligopygoidi rodu Haimea Michelin z eocénu Kuby
Někteří problematičtí členovci z letenského souvrství českého svrchního ordoviku
Nelineární modely visutých mostů / Malík, Josef -- In: Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků -- s. 71-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nelineární věda v dynamice nestabilních svahů: Nové nástroje pro ocenění rizika skalních řícení a včasné varování.
Nelinejnyje UNČ elektromagnitnyje volny Gercovogo diapazona / Feygin, F. Z., Khabazin, J. G., Kleimenova, N. G., Prikner, Karel -- In: Geofizičeskije issledovanija -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 27-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Němčice I / Neruda, Petr, Válek, Petr -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 306-312
Zdroj: ČGS (UNM)