Listování
od 

NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
NP Thayatal im Licht seiner Entwicklung während des Postglazials
NRM measurements of shatter cones and rim deposits from the Sierra Madera Impact Crater in Texas, USA / Adachi, T., Kletetschka, Günther, Mikula, V., Wasilewski, P. -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 38, - (2006)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006). / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Slovanské historické studie -- ISSN 0081-007X -- Roč. 33 (2008), 53
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku / Foldyna, Josef -- In: Inženýrská mechanika 95. 1 -- s. 111-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nuclear energy and the human environment
The nuclear power plant Dukovany impact on content of radioactive substances in the Jihlava River and Dalešice and Mohelno reservoirs in 2001-2009
Nudasporestrobus ningxicus gen. et sp. nov., a novel sigillarian megasporangiate cone from the Bashkirian (Early Pennsylvanian) of Ningxia, northwestern China / Bek, Jiří, Feng, Z., Wang, J. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 149, 3-4 (2008), s. 150-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nueva evidencia de afinidades con los gastrópodos en moluscos bellerofontiformes típicos
Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1999), s. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller) / Grmela, Arnošt, Hemza, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Numeric classification of some species of genus Duvalia
Numeric models for underground waterflow simulation. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Numeric testing and implementation of elasto-plastic geomaterials
Numerical analysis of deep-seated mass movements in the Magura Nappe; Flysch Belt of the Outer Western Carpathians (Czech Republic) / Agliardi, Federico, Ambrosi, Christian, Baroň, Ivo, Crosta, G. -- In: Natural Hazards and Earth System Sciences -- ISSN 1561-8633 -- Roč. 5, č. 3 (2005), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Numerical analysis of Silesian nappe gravitational disintegration by means of FDM (Case study: Radhošť-Pustevny)