Listování
od 

Nagra reliefformer och miljoaspekter pa Mahren och Schlesien / Czudek, Tadeas -- In: Ymer -- s. 106-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice / Hrádek, Mojmír, Kolejka, J., Švehlík, R. -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 3 (1994), s. 201-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice / Hrádek, Mojmír, Kolejka, Jaromír, Švehlík, Rostislav -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 3 (1994), s. 201-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie / Kaňa, Jaroslav, Novotný, Miroslav, Wolf, Igor -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 325-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Náhrada čerpacích zkoušek začerpávacími zkouškami / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Náhrada přírodního achátu skelně krystalickou hmotou / Šida, V., Voldán, Jan, 1919- -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva / Hörbe, Miroslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 7-8 (1987), s. 286-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Najdlhší jaskynný systém / Dzúr, Ján -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 8 (1987), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Najhlbší rotarový vrt v Európe / Mikláš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka / Kováč, Ladislav, Merta, Karol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované) / Marschalko, Róbert, Šímová, Mária -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Najnovšie výsledky výskumu nosorožcov, medveďov a drobných cicavcov neogénu a kvartéru na území Západných Karpát (Slovenslo)
Najstaršie datirane sige v Sloveniji / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Zborovanje slovenskih geomorfologov (3; 2014; Livške Ravne) -- S. 66-67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Najvyššie vrchy na planétach / Csere, Elemír -- In: Kozmos -- Roč. 14, č. 2 (1983), s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Najwazniejsze zagadnienia petrologiczne kompleksu Wschodnich Karkonoszy / Patočka, František, Smulikowski, W. -- In: V sesja sekcji petrologii Polskiego towarzystwa mineralogicznego -- s. 42-43
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR / Michálek, Bedřich, Tabášek, Radomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR / Dvorský, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 3 (1993), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 9 (1998), s. 288-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) / Frantál, Bohumil, Kunc, J., Szczyrba, Z., Tonev, P. -- In: Sociologický časopis-Czech Sociological Review -- Roč. 48, č. 5 (2012), s. 879-910
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Straka, Eduard, 1949- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 255
Zdroj: ČGS (UNM)