Listování
od 

Nanoindentation mapping reveals gradients in the mechanical properties of dental enamel in rat incisors / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Lukeš, J., Stejskal, Václav, Šepitka, Josef -- In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering -- ISSN 1025-5842 -- Roč. 16, č. S1 (2013), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nanoindentation of gelatine/hap nanocomposite / Balík, Karel, Lukeš, J., Marx, D., Šepitka, J. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nanoindentation Testing of Composite Based on Collagen and Poly(DL-Lactide) Nanofibers / Balík, Karel, Lukeš, J., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J., Šupová, Monika -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nanometer-scale measurements of iron oxidation states of cronstedtite from primitive meteorites / Buseck, Peter R., Garvie, Laurence A. J., Zega, Thomas J. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 88, no. 7 (2003), p. 1169-1172
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych / Jugowiec-Nazarkiewicz, Małgorzata -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 426 (2007), s. 53-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanowear Testing of Composite Materials / Balík, Karel, Beneš, J., Lukeš, J., Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí / Mičke, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 225-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží / Trešl, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu / Hortvík, Karel, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 134-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD) / Melichar, Rostislav, Melichar, Rostislav, 1961-, Mitsche, Stefan, Poelt, Peter, Pölt, Peter, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy. / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007. -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Náplavový kužel na okraji pouštní pánve / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 6 (2005), s. 306-306
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Náplavový kužel na okraji pouštní pánve / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 6 (2005), s. 306
Zdroj: ČGS (UNM)
Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky / Dvořák, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2008), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky / Dvořák, Petr, Švec, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 1 (2009), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
The nappe structure in the Svratka dome / Jaroš, Josef -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The nappe structure of Barrandian Proterozoic in the vicinity of Kralupy nad Vltavou
The nappe structure of eastern Saxothuringian zone
Nappe tectonic in the staré město Group, North Moravia