Listování
od 

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 1-9, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Názory na současné členění karbonu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavol -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISSN 1029-7006 -- Roč. 8, č. April (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavel -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, č. 1 (2007), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Uher, Pavol -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, č. listopad (2007), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, Škoda, R., Uher, P. -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 91, 3-4 (2007), s. 225-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic / Breiter, Karel, 1956-, Škoda, Radek, Uher, Pavel -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 91, no. 3-4 (2007), p. 225-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Isotope känozoischer Basalte Nord-Mährens
Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia / Bendl, Jiří, Vokurka, Karel -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 53, č. 4 (1993), s. 307-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, 1946-, Romer, Rolf L. -- In: The evolution of the Rheic Ocean: from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Geological Society of America Special Paper 423 -- ISBN 978-0-8137-2423-2 -- s. 191-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic?Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, Romer, Rolf R. (2007) -- In: The Evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian-Cadomian Active Margin to Alleghenian-Variscan Collision -- ISBN 978-0-8137-2423-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Ne každý bludný kámen je skutečně bludný / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 232-233
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ne každý bludný kámen je skutečně bludný / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 232-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Near- and mid-infrared spectroscopy of the uranyl selenite mineral haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2 . 5H2O / Čejka, Jiří, Frost, Ray Leslie -- In: Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy -- ISSN 1386-1425 -- Roč. 71, č. 5 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
NEAR curriculum in natural environmental science (Variant.)
Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type fractionated granites in the Krušné hory/Erzgebirge Mts., Central Europe / Breiter, Karel -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 151, 15 October (2012), s. 105-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nearshore sedimentary environments and their record in echinoderm taphonomy (Cenomania-Turonian boundary interval, Bohemian Cretaceous Basin) / Žítt, Jiří -- In: 5th International Cretaceous symposium and second workshop on inoceramids. Abstract volume -- s. 93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ