Listování
od 

Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, 1946-, Romer, Rolf L. -- In: The evolution of the Rheic Ocean: from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Geological Society of America Special Paper 423 -- ISBN 978-0-8137-2423-2 -- s. 191-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic?Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, Romer, Rolf R. (2007) -- In: The Evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian-Cadomian Active Margin to Alleghenian-Variscan Collision -- ISBN 978-0-8137-2423-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Ne každý bludný kámen je skutečně bludný / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 232-233
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ne každý bludný kámen je skutečně bludný / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 232-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Near- and mid-infrared spectroscopy of the uranyl selenite mineral haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2 . 5H2O / Čejka, Jiří, Frost, Ray Leslie -- In: Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy -- ISSN 1386-1425 -- Roč. 71, č. 5 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
NEAR curriculum in natural environmental science (Variant.)
Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type fractionated granites in the Krušné hory/Erzgebirge Mts., Central Europe / Breiter, Karel -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 151, 15 October (2012), s. 105-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nearshore sedimentary environments and their record in echinoderm taphonomy (Cenomania-Turonian boundary interval, Bohemian Cretaceous Basin) / Žítt, Jiří -- In: 5th International Cretaceous symposium and second workshop on inoceramids. Abstract volume -- s. 93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nebelstein granite suite / Göd, Richard, Koller, Friedrich, Scharbert, Susanna, Slapansky, Peter -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 129-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem) / Burda, Jiří, Cajz, Vladimír, Kadlec, Jaroslav, Moravcová, Olga, 1968-, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 130-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem / Moravcová, Olga, 1968-, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín / Moravcová, Olga, 1968-, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí / Srnský, Stanislav -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému / Nováček, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 4 (1997), s. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečí ztekucení svahů odkališť / Mejzlík, Ladislav, Mencl, Vojtěch -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav) / Nýdl, Tomáš, Rout, Jiří, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny / Nýdl, Tomáš, Rout, J., Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2004), s. 73-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nebezpečné ledové situace na našich tocích / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 2 (2004), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nebudeme-li opatrní, hrozí Krušným horám katastrofa / Petáková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Č. 20.3.1999 (1999)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A necessity of a complex evaluation of ore mining in the Czech Republic in the period from 1945 to the launching of mining contraction programmes, as a final and principal document of the Czech Republic for a given sector