Listování
od 

Neživá příroda Prahy a jejího okolí / Kadlecová, Renata, Kovanda, Jiří (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 6 (1989), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea / Šimurda, Jakub, Šulák, Miroslav -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 5 (2014), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí / Ivanov, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 224-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Ni-Mo-PGE bohaté černé břidlice jižní Číny: Předběžné výsledky izotopického studia barytu a karbonátů
Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates / Chaoyang, Li, Deng, Hailin, Kříbek, Bohdan, Mingguo, Zeng, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Žák, Karel -- In: Mineral Exploration and Sustainable Development -- ISBN 90-5966-015-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickel-dominant schreibersite from Vicenice iron / Frýda, Jiří, Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXX -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickelphosphid z vicenického octahedritu. Rietveldovské vypřesnění krystalové struktury syntetického analogu.
Nickelphosphide from the iron meteorite Vicenice (SW Moravia)
Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue / Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 67, č. 2003 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue / Drábek, Milan, 1946-, Skála, Roman -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 67, no. 4 (2003), p. 783-792
Zdroj: ČGS (UNM)
Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc? / Kinkor, Jaroslav, Reidinger, Josef -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 114-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier / Hanzel, Vladimír, 1937-, Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 141-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách / Pecho, Jozef -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 81-85, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov / Straka, Peter -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát / Maheľ, Michal -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach / Kipikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Č. 26 (1986), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku / Rudinec, Rudolf -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR) / Mitter, Pavol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 143-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení / Blaha, Milan, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)