Listování
od 

Nedvědice II / Buriánek, David, Henry, Darrell, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Need for a well thought-out energy policy in the Czech Republic
Needs to update the restoration measures in water management planning in the Czech Republic
Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region / Havrlant, Jan, 1952- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 7, no. 1 (1999), p. 56-60, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 245-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Negativní vlivy důlní činnosti v dobývacích prostorech Karvinska
Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy / Beránková, Danuše, Kupec, Jan, 1936- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 289-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes / Fejfar, Oldřich, 1931-, Storch, Gerhard -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Neglected Data on the Endogenous Origin of Tektite Parent Craters and of Tektites / Kopecký, Lubomír -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 56, no. 4 (1996), p. 437-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Negranitické pegmatity - přehled výzkumů / Gadas, Petr, 1971- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 51-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejbohatší typové lokality světa / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 379-382
Zdroj: ČGS (UNM)
The Nejdek Massif - Granites and Tin Mineralization / Breiter, Karel, 1956- -- In: Excursion Guide. Hercynian Tin Granites and Associated Mineralisation from the Saxonian and Bohemian Parts of the Erzgebirge -- s. 72-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl / Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů" / Konečný, Petr, Petr, Břetislav, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů / Konečný, Petr, Petr, B., Ptáček, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 4 (2006), s. 27-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nejfotografovanější pobřeží na světě / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 215
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejhlubší podvodní jeskyně světa / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 4 (2004), s. 190-190
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejistota hydrologických předpovědí způsobená vstupující předpovědí srážek a jednoduchý pravděpodobnostní přístup k jejímu vyjádření pro povodí Labe
Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)