Listování
od 

Nejfotografovanější pobřeží na světě / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 215
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejhlubší podvodní jeskyně světa / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 4 (2004), s. 190-190
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejistota hydrologických předpovědí způsobená vstupující předpovědí srážek a jednoduchý pravděpodobnostní přístup k jejímu vyjádření pro povodí Labe
Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejméně známá část naší planety / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 10 (2007), s. 626-627
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejmladší foraminiferová společenstva frýdeckého souvrství (paleocén-nejnižší eocén) / Bubík, Miroslav -- In: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků -- ISBN 978-80-210-5978-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu / Horáček, Ivan, 1952- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 203-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství) / Hladil, Jindřich, Vašíček, Zdeněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 140-140
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nejmladší spodní karbon - spodní namur / Hladil, Jindřich, Vašíček, Zdeněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 140-141
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu / Nesvadba, Jindřich -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu / Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 49-50
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 26 (2000), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejranější plaz / Klembara, Jozef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 7 (1991), s. 384-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969-, Kříha, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejspíš nastává éra neklidné společnosti : s geologem a esejistou Václavem Cílkem o konci levných surovin, energií a potravin či o postavení školy a učitelů / Cílek, Václav, Černý, K. -- In: MF Dnes -- Roč. 19, č. 156 (2008)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov) / Brzobohatý, Rostislav, Kudělásek, Vít, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna / Brzobohatý, Rostislav, Kudělásek, Vít, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536 / Kubátová, Ludmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 147-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší geologické mapy Čech / Beneš, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 4 (1992), s. 289-293
Zdroj: ČGS (UNM)