Listování
od 

Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu / Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 49-50
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 26 (2000), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejranější plaz / Klembara, Jozef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 7 (1991), s. 384-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969-, Kříha, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejspíš nastává éra neklidné společnosti : s geologem a esejistou Václavem Cílkem o konci levných surovin, energií a potravin či o postavení školy a učitelů / Cílek, Václav, Černý, K. -- In: MF Dnes -- Roč. 19, č. 156 (2008)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov) / Brzobohatý, Rostislav, Kudělásek, Vít, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna / Brzobohatý, Rostislav, Kudělásek, Vít, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536 / Kubátová, Ludmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 147-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší geologické mapy Čech / Beneš, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 4 (1992), s. 289-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší geologické mapy (dodatek) / Beneš, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 1 (1993), s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší heterobranch
Nejstarší horniny na Zemi / Bouška, Vladimír, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 64, č. 5 (1985), s. 244
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března / Veselý, Miroslav, 1955- -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 26 (2006), s. 61-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší organismy naší planety / Vavrdová, Milada -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 44, č. 2 (1996), s. 53-54
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 252 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší rekultivace v Čechách / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Sv. 83 /134/ (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší společenstvo s dominantními mechovkami a brachiopody v ordoviku peri-Gondwany a jeho předchůdci: příklad z klabavského souvrství (arenig) Barrandienu, Čechy
Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší zástupci čeledi Monograptidae (Graptolithina) ze spodního llandoveru pražské pánve (Barrandien)