Listování
od 

Nejstarší horniny na Zemi / Bouška, Vladimír, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 64, č. 5 (1985), s. 244
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března / Veselý, Miroslav, 1955- -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 26 (2006), s. 61-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší organismy naší planety / Vavrdová, Milada -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 44, č. 2 (1996), s. 53-54
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 252 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší rekultivace v Čechách / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Sv. 83 /134/ (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nejstarší společenstvo s dominantními mechovkami a brachiopody v ordoviku peri-Gondwany a jeho předchůdci: příklad z klabavského souvrství (arenig) Barrandienu, Čechy
Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejstarší zástupci čeledi Monograptidae (Graptolithina) ze spodního llandoveru pražské pánve (Barrandien)
Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu / Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 160, č. 1-4 (1991), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší aragonitová jeskyně světa / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 3 (1999), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 / Baštová, Magdalena, Fňukal, Miloš, Krejčí, Tomáš, Tonev, Petr, Toušek, Václav -- In: I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. -- ISBN 80-7318-359-5 -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Největší české granáty / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 180-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Největší jeskyně a propasti v SSSR / Wagner, Josef, 1951- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 280, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší jeskyně světa / Telička, Marek -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 12 (2013), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší ložisko zlata v Evropě / Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 42, č. 2 (1990), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší podzemní bludiště / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 5 (2014), s. 58-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší projekt v historii geochemie / Ďuriš, Miloslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 379-383
Zdroj: ČGS (UNM)