Listování
od 

Největší skála letenského souvrství patří Vyšehradu. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 104 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší tektity / Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 201-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Největší zemětřesení v severovýchodních Čechách: 4,7 stupně podle Richtera / Zedník, Jan -- In: Východočeské noviny -- - (1999), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejvyšší československý vodopád je v Krkonoších / Pilous, Vlastimil -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 5 (1989), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie / Ďurica, Dušan, Suk, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 6 (1996), s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska / Novák, Milan, 1952- -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 163-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik nových druhů kostnatých ryb (Teleostei, Otolity) ze západokarpatského terciéru
Několik nových korálů ze Slovenska / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik nových korálů ze Slovenska (křída,paleogén)
Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik nových nebo málo známých spodnodevonských hlavonožců z karbonátového šelfu pragu (pražská pánev, Čechy) a poznámky k vývoji hlavonožců během lochkovu a pragu
Několik nových scutelluidních trilobitů z pražského souvrství (spodní devon, Česká republika)
Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve / Váně, Miroslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 461-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci / Novák, Jiří Karel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 425
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci / Novák, Jiří K. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 425
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k dějinám geochemie / Babčan, Ján -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 68 (1984), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)