Listování
od 

Nekotoryje svedenija, polučennyje iz analiza effektivnosti zondov karotaža po metodu soprotivlenija / Těžký, Antonín -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Roč. 23 (1989), s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Někotoryje svjazy električeskich parametrov gornych porod i ich chemičeskogo sostava / Laštovičková, Marcela, Svoboda, Karel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vyp. 30, no. 2 (1986), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat / Cagareli, J. A., Gašpariková, Viera, Gatvadze, T. T., Salukvadze, N. Š., Samuel, Ondrej -- In: Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat -- s. 69-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekotoryje voprosy ustojčivosti sklonov i podzemnych vyrabotok
Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov / Bakun-Czubarów, Nonna, Japaskurt, V. O., Korčagina, M. A., Perčuk, L. L. -- In: Petrologija -- ISSN 0869-5903 -- Vyp. 13, no. 5 (2005), s. 473-515
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích / Horáková, Milada -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovině / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 60, č. 10 (1983), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria / Žák, Karel, Živor, R. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38, - (2012), s. 5-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje / Holec, M., Pokorná, K., Pokorný, Richard, 1979- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekrolog za Rajmundem Götzem / Kruťa, Tomáš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech / Zamarski, Bohumil -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů / Čech, František, Černý, Pavel, Exnar, Petr, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 4 (1998), s. 347-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé adsorpční a technologické vlastnosti přírodních, tepelně upravených a sodou aktivovaných bentonitů z ložisek Ginovci a Rankovci, Jugoslávie
Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu / Hanus, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni / Kuchovský, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 114-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni / Kuchovský, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. roč. 8 (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu / Ivan, Antonín -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 283-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu / Anděl, Petr, 1953- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 9 (1988), s. 280-282
Zdroj: ČGS (UNM)