Listování
od 

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha / Breiter, K., Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 120-124
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neobvyklé a nalomené tvary některých irgizitů
Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Moravskotřebovské vlastivědné listy -- Roč. 8, - (1997), s. 1-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu / Mikuláš, Radek, Pek, I., Pek, Ilja, Zapletal, J., Zapletal, Jan -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 15-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Neobvyklé výskyty berylu v České republice / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý barevný vzor u silurského nautiloida
Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Mandík, Luboš, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku / Fišera, Milan, 1937-, Šedina, Miroslav, 1955- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 227-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína / Šedina, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 185-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. jaro (2009), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika / Breiter, Karel, 1956-, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 41-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý případ xenomorfní skulptury na schránce fosilního mlže / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 164, č. 1-4 (1995), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin? / Sulovský, Petr, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin? / Sulovský, Petr -- In: Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Neobvyklý výskyt kolbeckitu ScPO4.2H2O v sedimentech deprese Českého krasu (velkolom Čertovy schody, oblast Koněprusy)
Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu / Breiter, Karel, 1956-, Förster, Hans-Jürgen, Škoda, Radek -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova / Cílek, Václav, jr., Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 1 (1986), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Neodymium and strontium isotopes of basalts from the Doupovské hory Mts. (Bohemia) / Vokurka, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Neodymium in igneous rocks / Košler, Jan, 1965- -- In: Encyclopedia of Geochemistry -- ISBN 0-412-75500-9 -- s. 418-421
Zdroj: ČGS (UNM)
The neodymium isotopes in Lower Paleozoic basalts from the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif)