Listování
od 

Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika / Breiter, Karel, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. jaro (2009), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika / Breiter, Karel, 1956-, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 41-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý případ xenomorfní skulptury na schránce fosilního mlže / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 164, č. 1-4 (1995), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin? / Sulovský, Petr, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin? / Sulovský, Petr -- In: Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Neobvyklý výskyt kolbeckitu ScPO4.2H2O v sedimentech deprese Českého krasu (velkolom Čertovy schody, oblast Koněprusy)
Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu / Breiter, Karel, 1956-, Förster, Hans-Jürgen, Škoda, Radek -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova / Cílek, Václav, jr., Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 1 (1986), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Neodymium and strontium isotopes of basalts from the Doupovské hory Mts. (Bohemia) / Vokurka, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Neodymium in igneous rocks / Košler, Jan, 1965- -- In: Encyclopedia of Geochemistry -- ISBN 0-412-75500-9 -- s. 418-421
Zdroj: ČGS (UNM)
The neodymium isotopes in Lower Paleozoic basalts from the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif)
Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno) / Brzobohatý, Rostislav, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene agglutinated foraminifers / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Zlinská, Adriena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 31, no. 1 (1999), p. 76
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene alkaline magmatism in Central Europe: the role of Hercynian lithosphere as a magma source component / Downes, H., Wilson, M. -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [37]
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene and Pleistocene deposits in the area Brno Švédské šance
Neogene and Quaternary Snakes of Eastern Europe: Fossil Record / Szyndlar, Zbigniew -- In: Studies in Herpetology: proceedings of the European Herpetological Meeting -- s. 695-698
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Parathethys / Cicha, Ivan, 1932-, Kováč, Michal, 1952- -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 70-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene Deformations of the Core Mountains of the Central Western Carpathians as Indicated by Magnetic Anisotropy / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Plašienka, Dušan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene deposits of the Carpathian Foredeep in the drill holes P1, P2 a M1 Černovice
Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald) / Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 86, no. 1 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)