Listování
od 

Neogene of the Vienna Basin and Alpine-Carpathian Foredeep / Hohenegger, Johann, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, 1952-, Pervesler, Peter -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Roč. 9, č. 4 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene ostracod fauna on quadrangle 34-214 Čejkovice
Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe / Patterson, R., Wilson, M. -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
The Neogene remagnetization and petromagnetic study of the Early Cretaceous limestone beds from the Río Argos (Caravaca, Province of Murcia, SE Spain / Hoedemaker, P. J., Krs, Miroslav, Man, Otakar, Parés, J. M., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 1 (1998), s. 15-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Neogene remagnetization and petromagnetic study of the Early Cretaceous limestone beds from the Río Argos (Caravaca, Province of Murcia, SE Spain) / Hoedemaeker, Philip J., Krs, Miroslav, 1928-, Man, Otakar, Parés, Josep M., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 1 (1998), p. 15-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene sediments and Holocene soils near Jezeřany-Maršovice
Neogene sediments in the borehole V-4 Horní Čermná (Eastern Bohemia)
Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins / Halásková, Eva, Holcová, Katarína, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, 1952-, Zlinská, Adriena -- In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 43 (2000), p. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene Tectonics and Paleostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin / Fodor, László, Kováč, Michal, 1952-, Marko, František, Nemčok, Michal -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 132, no. 2 (1989), s. 443-458
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald) / Nollau, Günter, Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Jg. 101 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge / Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene to Pleistocene Continental Deposits in Northern Fazzan and the Central Sirt Basin. Vol. 5 / Bosák, Pavel, 1951-, Domácí, Luděk, Röhlich, Pavel -- In: The Geology of Libya -- s. 1785-1801
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogene valley fill near Jedovnice and the question of age of main cave levels in the northern part of the Moravian Karst
Neogene vegetation and climate reconstructions : proceedings of the EEDEN/NECLIME joint workshop held in Prague, Czech Republic, September 15-18, 2001 (Variant.)
Neogene vegetation and climate reconstructions. Proceedings of the EEDEN/NECLIME joint workshop held in Prague, Czech Republic, September 15-18, 2001 (Variant.)
Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 46, no. 4 (2002), p. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty / Pešek, Jiří, 1936-, Spudil, Jiří -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 52, 1984 (1985), s. 5-32, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Neruda, Petr, Oliva, Martin, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE / Jakubová, Petra, Krásný, Otakar, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí) / Čech, Stanislav, Čtyroká , Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)