Listování
od 

Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Neruda, Petr, Oliva, Martin, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE / Jakubová, Petra, Krásný, Otakar, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí) / Čech, Stanislav, Čtyroká , Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu / Dvořák, Jaroslav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 235-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie / Kaličiak, Michal, 1944-, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 481-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoid tectonics in the natural gas deposit Příbor-Klokočov
Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge / Kuschka, Ewald -- In: Geoprofil -- ISSN 0863-2200 -- Jg. 8 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
The neoidic fluorite mineralization in the Brno massif: Interaction between fluid and rock / Dolníček, Zdenek, Slobodník, Marek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 13, č. 1 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov / Svatuška, Milan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolithic and Aeneolithic polished stone artefacts in Hořovice basin, Central Bohemia, Czech Republic
Neolithic finds and their petrographic characterization from Bratislava-Děvínská Nová Ves
Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof / Prostředník, J., Šída, P., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 57, - (2005), s. 477-492
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neolithic rondel in Mašovice, Southern Moravia : Quaternary geological and palaeopedological investigations
Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině / Stolz, Daniel, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 179-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi / Farkaš, Z., Gregor, M., Pivko, D., Přichystal, Antonín -- In: Zborník Slovenského národného múzea -- ISBN 978-80-8060-235-2 -- 33
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 5 (2003), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolitický šperk z moravského vltavínu / Herzán, František, Mrázek, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor / Šída, P., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 13, č. 1 (2007), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neoproterozoic crustal reworking in two high-grade units of the Pan-African Kaoko belt, NW Namibia / Hofmann, Karl-Heinz, Konopásek, Jiří, Kroener, Alfred, Kroener, Stephan, Passchier, Cees, Poller, Ulrike -- In: Geological Survey of Japan, Interim-Report -- Roč. 29 (2003), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)