Listování
od 

Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi / Farkaš, Z., Gregor, M., Pivko, D., Přichystal, Antonín -- In: Zborník Slovenského národného múzea -- ISBN 978-80-8060-235-2 -- 33
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 5 (2003), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolitický šperk z moravského vltavínu / Herzán, František, Mrázek, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor / Šída, P., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 13, č. 1 (2007), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neoproterozoic crustal reworking in two high-grade units of the Pan-African Kaoko belt, NW Namibia / Hofmann, Karl-Heinz, Konopásek, Jiří, Kroener, Alfred, Kroener, Stephan, Passchier, Cees, Poller, Ulrike -- In: Geological Survey of Japan, Interim-Report -- Roč. 29 (2003), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic-Early Palaeozoic geotectonic history of a Gondwana - derived terrane in Central Europe (Teplá-Barrandian, Bohemian Massif) / Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav -- In: Abstracts with programs, Geological Society of America -- ISSN 0016-7592 -- Roč. 35, č. 6 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections / Keppie, J. Duncan, Murphy, J. Brendan, Nance, R. Damian, Pisarevsky, Sergei A. -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 93, no. 5 (2004), p. 659-682
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence / Buła, Zbigniew, Jachowicz, Monika, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Vol. 21 (2002), p. 361-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia / Kitt, Shawn L., Konopásek, Jiří, Košler, Jan, 1965-, Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic High-Grade Transpression in the Kaoko Belt (NW Namibia) / Hofmann, Karl-Heinz, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Kröner, Stephan, Passchier, Cees -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia) - ion probe and LA-ICPMS dating of magmatic and metamorphic zircons / Kitt, Shawn, Konopásek, Jiří, Košler, Jan, Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of the Geological Society, London -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 165, č. 2008 (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons / Kitt, S. L., Konopásek, J., Košler, J., Tajčmanová, L., Ulrich, Stanislav -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 165, č. 1 (2008), s. 153-166
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons / Kitt, Shawn L., Konopásek, Jiří, Košler, Jan, 1965-, Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 165, no. 1 (2008), p. 153-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons / Konopásek, Jiří, Kosler, J., Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of the geological society -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 165, č. Part 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet / Kachlík, Václav, Košler, Jan, 1965-, Sláma, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, Bohdan, Pouba, Z., Skoček, V., Waldhausrová, Jarmila -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 3 (2000), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, Bohdan, 1946-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934-, Waldhausrová, Jarmila -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 175-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, B., Pouba, Z., Skoček, V., Waldhausrová, Jarmila -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 75, č. 3 (2000), s. 175-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic / Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 241-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic to Early Cambrian history of an active plate margin in the Teplá-Barrandian unit-a correlation of U-Pb isotopic-dilution-TIMS ages (Bohemia, Czech Republic) / Dörr, W., Fiala, Jiří, Franke, W., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 352, 1-2 (2002), s. 65-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ