Listování
od 

Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons / Konopásek, Jiří, Kosler, J., Tajčmanová, Lucie, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of the geological society -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 165, č. Part 1 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet / Kachlík, Václav, Košler, Jan, 1965-, Sláma, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, Bohdan, Pouba, Z., Skoček, V., Waldhausrová, Jarmila -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 3 (2000), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, Bohdan, 1946-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934-, Waldhausrová, Jarmila -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 175-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects / Kříbek, B., Pouba, Z., Skoček, V., Waldhausrová, Jarmila -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 75, č. 3 (2000), s. 175-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic / Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 241-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Neoproterozoic to Early Cambrian history of an active plate margin in the Teplá-Barrandian unit-a correlation of U-Pb isotopic-dilution-TIMS ages (Bohemia, Czech Republic) / Dörr, W., Fiala, Jiří, Franke, W., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 352, 1-2 (2002), s. 65-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí / Hradecký, Petr, Vorel, Tomáš -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neoproterozoický magmatický komplex vmístěný podél hlavního tektonického rozhraní v pásu Kaoko (SZ Namibie)- datování magmatických a metamorfních zirkonů pomocí iontové sondy a LA-ICPMS
Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) / Frýda, Jiří, Henry, Thomas, Kment, Petr -- In: Proceedings of the Entomological Society of Washington -- ISSN 0013-8797 -- Roč. 111, č. 3 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) / Frýda, Jiří, Henry, Thomas J., Kment, Petr -- In: Proceedings of the Entomological Society of Washington -- ISSN 0013-8797 -- Roč. 111, č. 3 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains / Vilímek, Vít -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 33, no. 1 (1998), p. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic / Peterek, Andreas, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic aktivity of the Moravian fault zone and its influence on the Middle Svratka River valley network development
Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone / Wojewoda, Jurand -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 31-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, Vít -- In: Geomorphology -- ISSN 0169-555X -- Roč. 102, č. 1 (2008), s. 68-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, V. -- In: Abstracts Volume Sixth International Conference on Geomorphology -- s. 298
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, V. -- In: EGU 2007 - General Assembly, Vienna, abstracts -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
On neotectonics