Listování
od 

Neoproterozoic to Early Cambrian history of an active plate margin in the Teplá-Barrandian unit-a correlation of U-Pb isotopic-dilution-TIMS ages (Bohemia, Czech Republic) / Dörr, W., Fiala, Jiří, Franke, W., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 352, 1-2 (2002), s. 65-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí / Hradecký, Petr, Vorel, Tomáš -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neoproterozoický magmatický komplex vmístěný podél hlavního tektonického rozhraní v pásu Kaoko (SZ Namibie)- datování magmatických a metamorfních zirkonů pomocí iontové sondy a LA-ICPMS
Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) / Frýda, Jiří, Henry, Thomas, Kment, Petr -- In: Proceedings of the Entomological Society of Washington -- ISSN 0013-8797 -- Roč. 111, č. 3 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) / Frýda, Jiří, Henry, Thomas J., Kment, Petr -- In: Proceedings of the Entomological Society of Washington -- ISSN 0013-8797 -- Roč. 111, č. 3 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains / Vilímek, Vít -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 33, no. 1 (1998), p. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic / Peterek, Andreas, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic aktivity of the Moravian fault zone and its influence on the Middle Svratka River valley network development
Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone / Wojewoda, Jurand -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 31-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, Vít -- In: Geomorphology -- ISSN 0169-555X -- Roč. 102, č. 1 (2008), s. 68-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, V. -- In: Abstracts Volume Sixth International Conference on Geomorphology -- s. 298
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic) / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vilímek, V. -- In: EGU 2007 - General Assembly, Vienna, abstracts -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
On neotectonics
Neotectonics and the problem of Pleistocene glaciation of the Králický Sněžník Mts.
Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements / Zuchiewicz, Witold -- In: Folia quaternaria -- ISSN 0015-573X -- Vol. 66 (1995), p. 7-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotectonics of the eastern part of the Krušné hory Mts. Fault
Neotectonics of the North Bohemian Brown Coal Basin and Krušné Hory Mountains
Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art / Zuchiewicz, Witold -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 3 (155), p. 291-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Neotektonická aktivita zlomové zóny pohoří Cordillera Blanca