Listování
od 

Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa / Cílek, Václav -- In: Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22 -- S. 111-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike" -- s. 57-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů / Rybář, Jan -- In: Sborník Geotechnické symposium -- s. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neptunian dikes in the Koněprusy Devonian (Barrandian area). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 193-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Neptunické žíly v devonu u Koněprus / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 90, 3/4 (2013), s. 60-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nerastné suroviny na prelome tisícročí / Grecula, Pavol, Kraus, Ivan, Kužvart, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 6 (1998), s. 483-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerineacean Gastropodsin the Upper Jurassic-Cretaceous of Albania / Peza, Luftulla Hasan -- In: International Symposium Shallow Tethys (ST) 5 -- s. 302-312
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa / Jansen, Ulrich, Schemm-Gregory, M., Schindler, Eberhard, Weddige, Karsten -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě / Kužvart, Miloš -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 10 (1986), s. 371-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem) / Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin / Sivek, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 123-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné bohatství Horažďovicka / Němec, Karel Jiří -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum / Matyášek, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 5 (1996), s. 258-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 13-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání / Nouza, Richard -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny - bohatství kraje / Švandová, Jana (2008) -- In: Přírodou z Polabí k hraničním horám -- ISBN 978-80-254-2736-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa / Kužvart, Miloš -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 3 (1999), s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)