Listování
od 

Nepoškozené korály si umí poradit i s tsunami / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- -, 25.03.2006 (2006)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk / Ručka, Martin, Sláma, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 413-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepraviľno smešannaja struktura illit-montmorillonit iz argilitizirovanych diabazovych tufov, kar´jer Kosov pod Beounom
Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti / Mendel, Oto, Pekárová, Pavla -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 270-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov / Jetel, Ján, Kullman, Eugen -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 249-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice) / Čechová, Anna, Pospiechová, Oĺga -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 273-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepružný rozptyl neutronů přírodního zeolitu - harmotomu
Nepřehlédnutelní zjevem a pozoruhodní chováním / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 5 (2005), s. 296-296
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa / Cílek, Václav -- In: Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22 -- S. 111-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike" -- s. 57-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů / Rybář, Jan -- In: Sborník Geotechnické symposium -- s. 124-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neptunian dikes in the Koněprusy Devonian (Barrandian area). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 193-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Neptunické žíly v devonu u Koněprus / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 90, 3/4 (2013), s. 60-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nerastné suroviny na prelome tisícročí / Grecula, Pavol, Kraus, Ivan, Kužvart, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 6 (1998), s. 483-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerineacean Gastropodsin the Upper Jurassic-Cretaceous of Albania / Peza, Luftulla Hasan -- In: International Symposium Shallow Tethys (ST) 5 -- s. 302-312
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa / Jansen, Ulrich, Schemm-Gregory, M., Schindler, Eberhard, Weddige, Karsten -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 192
Zdroj: ČGS (UNM)