Listování
od 

Nerostné suroviny Itálie / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1984), s. 121-124, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Malajsie / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 2 (1984), s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost / Palas, Miroslav -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Monglolska / Krauter, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda / Petáková, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda / Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Namibie / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 240-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Norska / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 154-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy / Dovolil, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 307-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 262-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny pláště žulového masívu / Rozkošný, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 272-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007 / Petáková, Zdeňka -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 4 (2007)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007 / Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny pro Evropu / Petáková, Zdeňka -- In: Britské listy http://www.blisty.cz/ -- ISSN 1213-179 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy / Palas, Miroslav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 469-471
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Řecka / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 24-27, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny staré Kréty / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Súdánu / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 11 (1984), s. 319-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny Sýrie / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 16-19, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí / Kavina, Pavel, 1970-, Rambousek, Jiří, Starý, Jaromír, 1960-, Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)