Listování
od 

Nested tetrahedral grids and strengthened C.B.S. inequality / Blaheta, Radim -- In: Numerical Linear Algebra with Applications -- Roč. 10, - (2003), s. 619-637
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nestor sovětských geologů, akademik D. V. Nalivkin, zemřel / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 221
Zdroj: ČGS (UNM)
Nesyt / Balík, V., Bubík, Miroslav, Kopecký, J. -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Net density and scales in radon investigation / Kulajta, Vítězslav, Veselý, Václav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince) / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 6 (2001), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko) / Balázs, Csaba, Benda, Petr, Obuch, Ján, Uhrin, Marcel -- In: Vespertilio -- ISSN 1213-6123 -- Roč. 12, č. 2008 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách / Horáček, Daniel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradičné podnikanie banských organizácií / Tóth, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční acháty z Krušných hor / Bohdálek, Petr, Stýblo, Waldemar -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 239-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009 -- -, - (2009)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční využití českých granátů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 34, č. 8 (1984), s. 242
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční využití vápenců v Itálii / Otava, Jiří, 1950-, Tásler, Radko, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi / Buchta, Štěpán, Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1985), s. 43-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice / Pavlík, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů / Fečko, Peter -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 4 (2001), s. 150
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby degazace / Janků, Miroslav, Kunz, Antonín, Zientek, Slavomír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 431-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek / Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 244-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby exploatace uhlí / Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 210-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika / Grym, Vincenc -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)