Listování
od 

Netradiční využití vápenců v Itálii / Otava, Jiří, 1950-, Tásler, Radko, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi / Buchta, Štěpán, Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1985), s. 43-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice / Pavlík, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů / Fečko, Peter -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 4 (2001), s. 150
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby degazace / Janků, Miroslav, Kunz, Antonín, Zientek, Slavomír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 431-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek / Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 244-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční způsoby exploatace uhlí / Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 210-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika / Grym, Vincenc -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití / Grym, Vincenc -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka / Gabčo, Peter, Nosko, Vladimír -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 95-121
Zdroj: ČGS (UNM)
The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths / Květ, Radan -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 2 (1998), p. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic (GEONAS) - Permanent GPS observations, their remote control and transfer to data centres / Fučík, Zdeněk, Kalogeras, I., Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 8, G6-1WE10-005 (2006)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Network sensor calibration for retrieving accurate moment tensors of acoustic emissions / Charalampidou, E.-M., Davi, Rosalia, Kwiatek, G., Vavryčuk, Václav -- In: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 62, September (2013), s. 59-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej / Brlay, Aurel, Lexa, Jaroslav, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 233-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Netypický výskyt barytu u Jívky / Chrt, Jiří, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Neu entdeckte Spuren alten Bergbaus bei Kutná Hora (Kuttenberg)
Einige neue Arten von Knochenfischen (Teleostei, Otolithen) aus dem westkarpatischen Tertiär / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Jg. 71, Nr. 1-2 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neue Bärenart von Bilzingsleben / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Jg. 93, Nr. 1-2 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17 / Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Rögl, Fred -- In: Das Land um Laa an der Thaya - Excursionsführer -- s. 83-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les / Kempe, U., René, Miloš, Wolf, D. -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 14, č. 1 (2002), s. 53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH