Listování
od 

Neutron diffraction experiments on sandstone undergoing external pressure / Frischbutter, Alexander, Lukas, P., Neov, D., Vrana, M., Walther, K. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Vol. 4 (1999), p. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutron diffraction study of the crystallographic preferential orientation of metagabro mylonite / Kalvoda, L., Kučeráková, M., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 28, S2 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neutron diffraction texture analysis of rock materials (limestone) by inversion pole figures / Dlouhá, M., Drábek, M., Hladil, Jindřich, Kalvoda, L., Vratislav, S. -- In: Workshop 09 : 18th annual CTU University-wide seminar : [in Prague from 16th to 20th February, 2009] -- S. 218-219
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neutron petrophysical characterictics of clays / Ryšavý, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1992), p. 351-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutron pole figures compared with magnetic preferred orientations of different rock types / Brokmeier, H-G., Chadima, Martin, Cifelli, F., Hansen, A., Siemes, H. -- In: Physica. B -- Roč. 350, - (2004), s. 120-122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neutron porosity and the fundamental neutron characteristics of rocks / Ryšavý, František -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 4, no. 1 (1997), p. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutronographische Analyse des Quarzteilgefüges eines Stengelgneises aus der reitzenheiner Rotgneisstruktur (Erzgebirge) / Drechsler, Ljudmila P., Feldmann, Klaus, Frischbutter, Alexander, Fuentes, Louis, Walther, Kurt -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Nr. 8, Jg. 16 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutrónová aktivačná karotáž na hliník / Štubňa, Viliam, Ujpál, Zoltán -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 182-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky / Skupien, Petr -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy) / Skupien, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevěřil jsem, že jde o diamanty / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 450-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevzorkujme objekty archeologického zájmu! / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, Petáková, Zdeňka -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nevzorkujme objekty archeologického zájmu! / Bláhová, Zuzana, 1972-, Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
New ?13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event / Buggisch, W., Frýda, Jiří, Lehnert, O. -- In: International Conference and Annual Meeting of the Geologische Vereinigung (GV) and Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG), Erlangen -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism / Bombach, Klaus, Kachlík, Václav, Kozdrój, Wiesław, Tichomirova, Marion, Turniak, Krzysztof, Ziółkowska-Kozdrój, Małgorzata -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
A new account on the Upper Jurassic srratigraphy and ammonites of the Czorstyn succession, Pieniny klippen belt, Poland / Kutek, Jan, Wierzbowski, Andrzej -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 36, no. 4 (1988), p. 289-316, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
New acritarchs and miospores from the Late Ordovician of Hlasná Třebaň, Czechoslovakia / Vavrdová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 4 (1989), p. 403-419
Zdroj: ČGS (UNM)
A new aeduellid actinopterygian from the Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationship to other Aeduellidae / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 85, no. 2 (2010), p. 183-198
Zdroj: ČGS (UNM)