Listování
od 

New Crinoids (col.) from the Zlíchovian limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J., Slámová, Radana -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 177, č. 4 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
New Cupressocrinitidae (Crinoidea) from the Middle Devonian of the Eifel Hills (western Rhenish Slate Massif, Germany)
New cuticular morphotypes of Cordaites principalis from the Canadian Carboniferous Maritimes Basin / Bashforth, Arden, Šimůnek, Zbyněk, Zodrow Erwin,, L. -- In: Canadian Journal of Botany -- ISSN 0008-4026 -- Roč. 78, č. 2 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A new cyanobacterium from the thermal springs of Karlovy Vary, Czech Republic / Berrendero, E., Hladil, Jindřich, Johansen, J. R., Kaštovský, J. -- In: The 19th Symposium of the International Society for Cyanophyte Research -- S. 53-53
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 125-131
Zdroj: ČGS (UNM)
New cycad foliage of Pseudoctenis pecinovensis from the Bohemian Cenomanian / Kvaček, Jiří -- In: Sborník Národního muzea řada B Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
New Cyphaspis Burmeister (Trilobita, Aulacopleuridae) in the Lower Devonian from Bohemia / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 6 (2000), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
New data about paradoxid trilobites from Middle Cambrian of Central Bohemia / Kordule, Vratislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 1 (1999), p. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
New data about the rudists from the Czech Upper Cretaceous (Preliminary report) / Peza, Luftulla Hasan, Žítt, Jiří -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sondersband 3 (1999), s. 51-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
New data and revision of three gymnosperms from the Cenomanian of Bohemia - Sagenopteris variabilis (Velenovský) Velenovský, Mesenea bohemica (Corda) comb. n. and Eretmophylum obtusum (Velenovský) comb.n. / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 55, č. 1-2 (1999), s. 15-24
Zdroj: ČGS (UNM)
New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences / Ondruš, Petr, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 4 (1994), p. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
New data for bismutoferrite and chapmanite from Czech occurrences / Ondruš, P., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 75-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
New data for erythrite from Lukáš vein (Martin adit, Krupka)
New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Goliáš, Viktor, 1971-, Hloušek, Jan, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 373-384
Zdroj: ČGS (UNM)
New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Hloušek, Jan, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM -- UK, PřF
New data from the central part of the Nicaraguan Cenozoic volcanism
New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic) / Čejka, J., Ondruš, Petr, Sejkora, Jiří -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 2000, č. 7 (2000), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic) / Čejka, Jiří, Ondruš, Petr, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- H. 7 (2000), p. 289-301
Zdroj: ČGS (UNM)
New data of the age of the Lower Cretaceous Formations in the Gerecse Mountains (Hungary) / Félegyházy, László, Nagymarosy, András -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 2 (1991), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben / Benada, Stanislav, Ciprys, Vladimír, Kostelníček, Petr -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 198-203
Zdroj: ČGS (UNM)