Listování
od 

New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians) / Halásová, Eva, Jansa, L., Reháková, Daniela, 1955-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
New biostratigraphic knowledge of Lower Cretaceous formations of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Central Western Carpathians)
New biostratigraphic researches in some Quaternary sediments of Czechoslovakia and of the Federal Republic of Germany
New biostratigraphical and ichnological observations in the Cretaceous sediments by Frenštát p. R.
New biostratigraphical and ichnological observations in the Cretaceous sediments by Frenštát pod Radhoštěm
A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov. from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Drábková, J., Opluštil, S. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), s. 283-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia) / Kříž, Jiří -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 3 (2008), 44
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 3 (2008), p. 237-280
Zdroj: ČGS (UNM)
A new "body fossil" and new trace fossil from the outer carpathian flysh of Moravia (Czechoslovakia) / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 11 (1986), p. 77-88, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
New Bohemian Ordovician Dalmanitidae and Calmonidae (Trilobita) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 5 (1987), p. 271-277, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A new branchiosaur find from Košťálov (Krkonoše-piedmont Basin) / Werneburg, Ralf, Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 6 (1990), s. 359-362
Zdroj: ČGS (UNM)
New Bryozoa from the Sarmatian (Middle Miocene) deposits of the Cerna-Strei Depression, Romania / Silye, Lóránd, Szabó, Botond, Zágoršek, Kamil -- In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia -- ISSN 1221-0803 -- Vol. 53, no. 1 (2008), p. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic) / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 4 (1998), p. 321-326
Zdroj: ČGS (UNM)
New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera) / Nel, André, Prokop, Jakub, 1976- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
A new Cenomanian floral locality from Prague / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica) / Kříž, Jiří, Manda, Štěpán -- In: Bolletino della Societa Palaeontologica Italiana -- ISSN 0375-7633 -- Roč. 46, č. 1 (2007), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica) / Kříž, Jiří, 1943-, Manda, Štěpán -- In: Bolletino della Societa paleontologica italiana -- ISSN 0375-7633 -- Vol. 46, no. 1 (2007), p. 33-45
Zdroj: ČGS (UNM)
A new Ceratozamia (Zamiaceae, Cycadopsida) from the European Oligocene / Kvaček, Zlatko -- In: Flora (Jena) -- ISSN 0367-2530 -- Roč. 197, č. 4 (2002), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF