Listování
od 

New knowledge on the meteorological measurements performed in Eastern Slovakia in the 18th and 19th centuries / Munzar, Jan -- In: Sixteenth Internationa Conference on Carpathian Meteorology, Proceedings -- s. 9-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
New knowledge on the stratigraphy of the Miocene of the Alpine-Carpathian Foredeep
New knowledge on tuffageneous horizons in Poruba beds (Karviná basin)
New knowledgements of supergene minerals from the Krupka ore district, the Krušné hory Mts.
A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications / Lobst, Reiner, Puškarev, Jurij, Renno, Axel Dieter, Stanek, Klaus P. -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 31, no. 1 (2003), p. 1-20
Zdroj: ČGS (UNM)
New landscape of the Most region after brown coal mining
A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction / Dašková, Jiřina, Flacon-Lang, Howard, Kvaček, Jiří -- In: American Journal of Botany -- ISSN 0002-9122 -- Roč. 92, č. 12 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction / Dašková, Jiřina, Falcon-Lang, H. J., Kvaček, J. -- In: American Journal of Botany -- ISSN 0002-9122 -- Roč. 92, č. 12 (2005), s. 1958-1969
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937-, Sitár, Viliam -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Roč. 13 (1989), s. 43-59
Zdroj: ČGS (UNM)
A new late Westphalian fossil marattialean fern from Nova Scotia / Bek, Jiří, Cleal, J. CH., Hemsley, A. R., Pšenička, J., Zodrow, E. -- In: Botanical Journal of the Linnean Society -- Roč. 142, - (2003), s. 199-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
New leaf floras in the neogene of Greece / Knobloch, Ervín, 1934-, Velitzelos, Evangelos -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 3 (1987), p. 157-164
Zdroj: ČGS (UNM)
New lingulate brachiopods from the Mílina Formation and the base of the Klabava Formation (late Tremadoc-early Arenig), Central Bohemia / Mergl, Michal -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 101-114
Zdroj: ČGS (UNM)
New lingulate brachiopods from the top of the Klabava Formation (Lower Ordovician, Arenig, Bohemia) / Mergl, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 1-2 (1996), p. 43-54
Zdroj: ČGS (UNM)
A new lithium bearing pegmatite from Zárubice near Třebíč
A new lithium pegmatite from Kracovice near Třebíč
New lithofacies of the Koněprusy Limestone in the Koněprusy Devonian
New lithostratigraphic units in the Brusník anticline
New lithostratigraphical formations of the Pannonian in the Vienna Basin in Moravia
New lithostratigraphical units in the Krompachy group (eastern Slovakia)
New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia / Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006 -- ISBN 83-922218-4-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)