Listování
od 

Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue / Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 67, č. 2003 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue / Drábek, Milan, 1946-, Skála, Roman -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 67, no. 4 (2003), p. 783-792
Zdroj: ČGS (UNM)
Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc? / Kinkor, Jaroslav, Reidinger, Josef -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 114-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier / Hanzel, Vladimír, 1937-, Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 141-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách / Pecho, Jozef -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 81-85, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov / Straka, Peter -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát / Maheľ, Michal -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach / Kipikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Č. 26 (1986), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku / Rudinec, Rudolf -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR) / Mitter, Pavol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 143-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení / Blaha, Milan, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca) / Chmelík, Jaroslav, Hraško, Ĺubomír, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej) / Dadák, Vladimír, Maťo, Ľuboslav, Štubňa, Slavomír, Víťazková, Dobroslava -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd / Hanzel, Vladimír, 1937- -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekotoryje aspekty gidrogeologičeskogo rajonirovanija landšafta v svete rezuľtatov issledovanij processa stoka
Niekotoryje aspekty plejstocennovogo olednenija kralevogoľskich Tatr
Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu / Solín, Ľubomír -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 1 (1986), s. 78-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier / Škvarček, Arnold -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 236-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 321-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii / Bizubová, Mária -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 6 (1982), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)