Listování
od 

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 68-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci) / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Niva z geotektonického pohledu / Květ, Radan -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nivní a lužní půdy / Labounek, Vladimír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Nivní sedimenty a jejich stav poznání / Janoštík, Milan -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nízká účinnost extrakce fulerenu z uhlíkatých geologických materiálů obohacených C60
Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 8 (2000), s. 242-247
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia) / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 377-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Nízko-polové variace magnetické susceptibility jako nástroj pro magnetickou mineralogii hornin
Nizkotemperaturnyj abiogennyj sintez dolomita
Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty) / Korikovskij, Sergej Petrovič, Miko, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 381-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Nízkoteplotní interakce mezi granitem a rozotky obsahujícími Cs, Rb a Sr: experimentální přiblížení
Nízkotlaké granulity Lišvského masivu, Jižní Čechy: Viséjská metamorfóza pozdně devonských obloukových plutonitů
Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija / Andreeva-Grigorovič, A. S. -- In: Heolohičnyj žurnal -- ISSN 0367-4290 -- No. 2 (2005), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nižší nebo vyšší? / Petr, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 11 (1992), s. 638-643
Zdroj: ČGS (UNM)
No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992) / Pašava, Jan, 1957- -- In: Geological correlation -- ISSN 0302-069X -- No. 21 (1993), p. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992) / Petránek, Jan, 1922- -- In: Geological correlation -- ISSN 0302-069X -- No. 21 (1993), p. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993) / Rau, J. L., Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geological correlation -- ISSN 0302-069X -- No. 21 (1993), p. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999) / Kutina, Jan, 1924-, Láznička, Petr, Lundquist, D. V., Rongfu, Pei -- In: Geological correlation -- ISSN 0302-069X -- No. 27 (1999), p. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)