Listování
od 

Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme) / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: 18e Réunion des Sciences de la Terre du 17 au 20 Avril 2000 -- s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Nouveaux résultats biostratigraphiques dans le bassin molassique, depuis le Voralberg jusqu'en Haute-Savoie (Variant.)
Nouvelles cécidomies (Insecta, Diptera, Cecidomyiidae) de l´ambre éocene basal français
Nouvelles données sur la mesure de la température du sol rocheux des grottes
Nouvelles especes de Chitinozoaires a la limite Ludlow/Přídolí en Tchécoslovaquie / Kříž, Jiří, 1943-, Paris, Florentin -- In: Review of palaeobotany and palynology -- ISSN 0034-6667 -- An. 43 (1984), p. 155-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Nouvelles études sur la désagrégation de sel du Crétacé de Boheme, République Tcheque
Nouvelles observations sur quelques Percoidei (Poissons téléostéens) des eaux douces et saumatres du Cénozoique européen / Gaudant, Jean -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- An. 217, no. 2 (2000), p. 199-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová akritarcha a miospory ze svrchního ordoviku Hlásné Třebaně (Československo)
Nová banícka expozícia v baníckom muzeu v Rožňave / Bačkor, Štefan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 4 (1983), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy / Česák, Julius, Janský, Bohumír, 1951-, Kocum, Jan, Šobr, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 176-187, 5 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962-, Mikuláš, Radek, 1964-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová "body fossil" a nová fosilní stopa z vněkarpatského flyše na Moravě (Československo)
Nová chráněná území přírody v ČSSR / Rubín, Josef, 1926- -- In: Ročenka Lidé a Země 1984 (1983), s. 102-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová chráněná území přírody v ČSSR / Rubín, Josef, 1926- -- In: Ročenka Lidé a Země 1983 (1982), s. 112-119, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2 / Maršálková, Marie, Rubín, Josef, 1926- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 5 (1986), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice) / Gabriel, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 235-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data o mineralogii ložisek Vysoký kámen u Krásna, Slavkovský les, Česká republika
Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)